đào tạo bồi dưỡng

Dành cho giáo viên

Tập huấn giáo viên về dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Thời gian: Từ 15 - 18 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung: Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 tổ chức khóa tập huấn dành cho giáo viên THPT về dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

Một số hình ảnh:


^
TOP