đào tạo bồi dưỡng

Dành cho giáo viên

Tập huấn CBQL, giáo viên cốt cán về phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học

Thời gian: Từ 20-23 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Hà Nội

Thông tin chi tiết: Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 phối hợp với Vụ GDTrH tổ chức khóa tập huấn: Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học

 

Một số hình ảnh:


^
TOP