Hoạt động của chuyên gia tư vấn: Họp thảo luận với một số đơn vị tư nhân về hợp tác công - tư (PPP) trong giáo dục

Thời gian: 09/8/2017

Địa điểm: Phòng họp 201, Dự án SEP2

Nội dung chính: Sau khi nghe chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về mô hình PPP trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đơn vị tư nhân cùng chuyên gia thảo luận về kinh nghiệm, cùng những khó khăn, thách thức về hợp tác/liên kết hiện nay giữa đối tác tư nhân với các trường công. Từ đó thảo luận các cơ hội và đề xuất các ý tưởng nhằm thúc đẩy PPP trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

 

Một số hình ảnh:

^
TOP