LOẠITÊN TÀI LIỆUĐỐI TƯỢNGTẢI VỀ
KhácBIỂU MẪU KÈM THEO CÔNG VĂN 105/DATHPT2-ĐT V/v: Quản lý và sử dụng thiết bị do Dự án Phát triển GD THPT giai đoạn 2 cung cấpCán bộ quản lýDownload
KhácBiểu mẫu kèm theo công văn 13/DATHPT2-ĐT V/v: Hỗ trợ thiết bị cho các trường có phòng học xây mới thuộc Dự án Phát triển GD THPT2Cán bộ quản lýDownload
KhácBiểu mẫu kèm theo công văn 355/DATHPT2-ĐT V/v: Xác định đơn vị thụ hưởng và nhu cầu thiết bị phục vụ đổi mới giáo dụcCán bộ quản lýDownload
Tài liệu hội thảoTài liệu hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục trung học (năm học 2015 - 2016)CBQL-GVDownload
Tài liệu hướng dẫnTài liệu hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, hợp nhất, kiểm tra, xử lí, rà soát, hệ thống hóa VBQPPLCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngTài liệu bồi dưỡng: CBQL và Giáo viên THPT về giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu sốCBQL-GVDownload
Tài liệu bồi dưỡngTài liệu tập huấn: Dạy học Tích hợp - Liên môn (Khoa học tự nhiên)Giáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngTài liệu tập huấn: Dạy học Tích hợp - Liên môn (Khoa học xã hội)Giáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngTài liệu tập huấn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung họcGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngTài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT về Giáo dục kỉ luật tích cựcGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông ngành thể dục thể thaoGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông nhóm ngành tự nhiên - sinh họcGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông nhóm ngành tự nhiên - vật líGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông nhóm ngành tự nhiên - hóa họcGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông nhóm ngành toánGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo phổ thông nhóm ngành ngữ vănGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông nhóm ngành ngoại ngữGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông nhóm ngành nghệ thuậtGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo viên nhóm ngành KHXHGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngPhát triển chương trình đào tạo giáo viên kĩ thuậtGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngNhững vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viênGiáo viênDownload
Tài liệu bồi dưỡngMột số vấn đề về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thôngCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngĐổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL và Giáo viên phổ thông của các CSĐTGVCBQL-GVDownload
Tài liệu hướng dẫnTài liệu: Hướng dẫn thực hiện Gói tài trợCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Một số kĩ năng phân công và ủy quyền trong TTGDTXCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: quản lí chất lượng giáo dục ở TTGDTXCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Năng lực quản lí và phát triển chương trình ở TTGDTXCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Động lực và tạo động lực cho giáo viên và nhân viên ở các TTGDTXCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Quản lí sự thay đổiCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Khung năng lực của người giám đốc TTGDTXCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Năng lực thích ứng với thay đổi trong bối cảnh đổi mới giáo dục và nhà trường trung học phổ thôngCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thôngCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Khung năng lực của người hiệu trưởng trường trung họcCán bộ quản lýDownload
Tài liệu bồi dưỡngChuyên đề: Động lực và tạo động lực cho giáo viên và nhân viên ở trường trung học phổ thôngCán bộ quản lýDownload
^
TOP