đào tạo bồi dưỡng

Dành cho giáo viên

Bồi dưỡng về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội

Thời gian: Tháng 3-4/2016

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho  1.288 CBQL và giáo viên THPT tại Hà Giang, Hà Nội, TP.HCM và Đăk Lăk.

 Nội dung tập huấn:

+ Các đặc điểm tâm lý vị thành niên và những chuẩn mực hành vi trong quan hệ nhà trường, xã hội;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng sống trong trường học;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng sống trong gia đình và xã hội;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng ứng phó, phòng chống các vấn đề xã hội hiện nay;

+ Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội trong trường phổ thông.

Một số hình ảnh:


^
TOP