đào tạo bồi dưỡng

Dành cho đối tượng khác

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Nam

Thời gian: Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 16/3/2017

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đường 3/2, P.11, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đối tượngHọc sinh đang học lớp 8, 9 THCS và đang học THPT.

Mục đích:

            1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

            2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

            3. Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

            4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.

            5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

 

^
TOP