đào tạo bồi dưỡng

Dành cho giáo viên

Thời gian: Từ 15 - 18 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 3-4/2016

Địa điểm: Hà Giang, Hà Nội, TP.HCM và Đăk Lăk

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 5/2015

Địa điểm: Hà Nội, Đắk Lắk

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 7/2016

Địa điểm: Hà Nội, TP. HCM, Đắk Lắk

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 10-11/2015

Địa điểm: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Đăk Lăk, Đà Lạt

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 3-4/2016

Địa điểm: 6 đợt tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk.

Chi tiết...

Thời gian: Tháng 5/2017

Địa điểm: Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk.

Chi tiết...

Trao đổi với PGS. Đặng Xuân Hải về công tác kiểm tra đánh giá trong việc phát triển năng lực người học

Chi tiết...

Thời gian: Từ tháng 4/2016 đến hết tháng 10/2016

Địa điểm: Trực tiếp tại Hà Nội – Đà Nẵng – Hồ Chí Minh

Chi tiết...

^
TOP