Thông báo KQLCNT: Gói thầu 2.ICB17/05 - Cung cấp trang thiết bị hỗ trợ dạy học và các thiết bị thực hành thí nghiệm cho 15 trường chuyên được lựa chọn

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2

Địa chỉ: Số 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 0243.7836101/0243.7833030/duanthpt2@gmail.com

- Tên dự án: Dự án Phát triển Giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2

- Tên gói thầu: 2.ICB17/05 – Cung cấp trang thiết bị hỗ trợ dạy học và các thiết bị thực hành thí nghiệm cho 15 trường chuyên được lựa chọn

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

- Giá gói thầu: 1.188.000 USD

- Giá trúng thầu: 1.183.685,80 USD

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần thiết bị và hóa chất Thăng Long và Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

- Quyết định phê duyệt: 2045/QĐ-QLCDA ngày 21/9/2018 của Ban quản lý các Dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

^
TOP