Thông báo KQLCNT: Gói thầu 2.NCB17/04 - Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 7 - 21 trường

Tên bên mời thầu: BQL Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

Địa chỉ: 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: duanthpt2@gmail.com

Tên gói thầu: Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 7 – 21 trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước

Giá gói thầu: 10.447.913.300 VND

Giá trúng thầu: 9,716,250,500 VND

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp

Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

- Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp 

- Liên danh Công ty CPTM&SX Thiết bị Giáo dục và Công ty CP Vật tư Thiết bị Phương Nam 

- Công ty TNHH SX TM Minh Tường Phát

- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Sang

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Quyết định phê duyệt: Số 1331/QĐ-QLCDA ngày 29/12/2017của Ban quản lý các Dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Tên hàng hóa

Xuất xứ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế VAT

Tổng giá cho từng hạng mục

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

PHÒNG HỌC

 

 

 

1

Bàn học sinh 2 chỗ ngồi

Việt nam

2,020

 1,225,000

2,474,500,000

247,450,000

2,721,950,000

2

Ghế học sinh

Việt nam

4,040

 262,000

1,058,480,000

105,848,000

1,164,328,000

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

101

 5,250,000

530,250,000

26,512,500

556,762,500

4

Bàn giáo viên

Việt nam

101

 1,650,000

166,650,000

16,665,000

183,315,000

5

Ghế giáo viên

Việt nam

101

 460,000

46,460,000

4,646,000

51,106,000

II

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

16

 3,800,000

60,800,000

6,080,000

66,880,000

2

Ghế giáo viên

Việt nam

32

 460,000

14,720,000

1,472,000

16,192,000

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

16

 4,850,000

77,600,000

3,880,000

81,480,000

4

Bàn thí nghiệm vật lý học sinh 2 chỗ

Việt nam

320

 3,675,000

1,176,000,000

117,600,000

1,293,600,000

5

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

640

 280,000

179,200,000

17,920,000

197,120,000

6

Tủ điều khiển trung tâm

Việt nam

16

 10,500,000

168,000,000

16,800,000

184,800,000

7

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

16

 2,540,000

40,640,000

4,064,000

44,704,000

8

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

32

 3,100,000

99,200,000

9,920,000

109,120,000

9

Tủ y tế treo tường

Việt nam

16

 800,000

12,800,000

1,280,000

14,080,000

10

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

16

 1,310,000

20,960,000

2,096,000

23,056,000

11

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

16

 5,330,000

85,280,000

8,528,000

93,808,000

12

Chậu rửa bằng compozit và vòi nước

Việt nam

32

 2,520,000

80,640,000

8,064,000

88,704,000

13

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm vật lý

Việt nam

16

 4,980,000

79,680,000

7,968,000

87,648,000

III

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên hóa học

Việt nam

13

 3,560,000

46,280,000

4,628,000

50,908,000

2

Ghế giáo viên

Việt nam

26

 460,000

11,960,000

1,196,000

13,156,000

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ ngồi

Việt nam

130

 5,750,000

747,500,000

74,750,000

822,250,000

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

520

 280,000

145,600,000

14,560,000

160,160,000

5

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

13

 4,850,000

63,050,000

3,152,500

66,202,500

6

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

13

 2,750,000

35,750,000

3,575,000

39,325,000

7

Tủ đựng hóa chất

Việt nam

13

 8,000,000

104,000,000

10,400,000

114,400,000

8

Chậu rửa bằng composite và vòi nước

Việt nam

26

 2,520,000

65,520,000

6,552,000

72,072,000

9

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

13

 3,100,000

40,300,000

4,030,000

44,330,000

10

Tủ y tế treo tường

Việt nam

13

 800,000

10,400,000

1,040,000

11,440,000

11

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

13

 1,310,000

17,030,000

1,703,000

18,733,000

12

Quạt thông gió

Việt nam

26

 1,000,000

26,000,000

2,600,000

28,600,000

13

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

13

 5,330,000

69,290,000

6,929,000

76,219,000

14

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

13

 8,605,000

111,865,000

11,186,500

123,051,500

IV

PHÒNG THÌ NGHIỆM SINH HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên môn sinh học

Việt nam

10

 3,560,000

35,600,000

3,560,000

39,160,000

2

Ghế giáo viên

Việt nam

20

 460,000

9,200,000

920,000

10,120,000

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ

Việt nam

100

 5,750,000

575,000,000

57,500,000

632,500,000

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

400

 280,000

112,000,000

11,200,000

123,200,000

5

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

10

 4,850,000

48,500,000

2,425,000

50,925,000

6

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

10

 2,750,000

27,500,000

2,750,000

30,250,000

7

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

10

 3,100,000

31,000,000

3,100,000

34,100,000

8

Tủ y tế treo tường

Việt nam

10

 800,000

8,000,000

800,000

8,800,000

9

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

10

 1,310,000

13,100,000

1,310,000

14,410,000

10

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

10

 5,330,000

53,300,000

5,330,000

58,630,000

11

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

10

 8,605,000

86,050,000

8,605,000

94,655,000

TỔNG

 

 

 

9,716,250,500

^
TOP