Thông báo KQLCNT: Gói thầu 2.NCB17/03 - Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 6 - 16 trường

Tên bên mời thầu: BQL Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

Địa chỉ: 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: duanthpt2@gmail.com

Tên gói thầu: Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 4 – 22 trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước

Giá gói thầu: 10.903.524.500 VND

Giá trúng thầu: 10.712.866.500 VND

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần TM&SX Thiết bị Giáo dục và Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Phương Nam

Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

- Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp

- Liên danh Công ty CPTM&SX Thiết bị Giáo dục và Công ty CP Vật tư Thiết bị Phương Nam 

- Công ty TNHH Tuyết Nga

- Công ty TNHH SX TM Minh Tường Phát

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Quyết định phê duyệt: Số 1321/QĐ-QLCDA ngày 27/12/2017của Ban quản lý các Dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Tên hàng hóa

Xuất xứ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế VAT

Tổng giá cho từng hạng mục

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

PHÒNG HỌC

 

 

 

1

Bàn học sinh 2 chỗ ngồi

Việt nam

3,020

 897,750

 2,711,205,000

271,120,500

2,982,325,500

2

Ghế học sinh

Việt nam

6,040

 304,500

 1,839,180,000

183,918,000

2,023,098,000

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

151

 6,195,000

 935,445,000

46,772,250

982,217,250

4

Bàn giáo viên

Việt nam

151

 2,310,000

 348,810,000

34,881,000

383,691,000

5

Ghế giáo viên

Việt nam

151

 315,000

 47,565,000

4,756,500

52,321,500

II

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

10

 6,263,250

 62,632,500

6,263,250

68,895,750

2

Ghế giáo viên

Việt nam

20

 336,000

 6,720,000

672,000

7,392,000

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

10

 6,195,000

 61,950,000

3,097,500

65,047,500

4

Bàn thí nghiệm vật lý học sinh 2 chỗ

Việt nam

200

 3,307,500

 661,500,000

66,150,000

727,650,000

5

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

400

 299,250

 119,700,000

11,970,000

131,670,000

6

Tủ điều khiển trung tâm

Việt nam

10

 6,300,000

 63,000,000

6,300,000

69,300,000

7

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

10

 3,255,000

 32,550,000

3,255,000

35,805,000

8

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

20

 3,885,000

 77,700,000

7,770,000

85,470,000

9

Tủ y tế treo tường

Việt nam

10

 1,155,000

 11,550,000

1,155,000

12,705,000

10

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

10

 2,520,000

 25,200,000

2,520,000

27,720,000

11

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

10

 4,935,000

 49,350,000

4,935,000

54,285,000

12

Chậu rửa bằng compozit và vòi nước

Việt nam

20

 3,150,000

 63,000,000

6,300,000

69,300,000

13

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm vật lý

Việt nam

10

 11,550,000

 115,500,000

11,550,000

127,050,000

III

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên hóa học

Việt nam

10

 5,775,000

 57,750,000

5,775,000

63,525,000

2

Ghế giáo viên

Việt nam

20

 336,000

 6,720,000

672,000

7,392,000

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ ngồi

Việt nam

100

 6,825,000

 682,500,000

68,250,000

750,750,000

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

400

 299,250

 119,700,000

11,970,000

131,670,000

5

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

10

 6,195,000

 61,950,000

3,097,500

65,047,500

6

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

10

 3,255,000

 32,550,000

3,255,000

35,805,000

7

Tủ đựng hóa chất

Việt nam

10

 5,880,000

 58,800,000

5,880,000

64,680,000

8

Chậu rửa bằng composite và vòi nước

Việt nam

20

 3,150,000

 63,000,000

6,300,000

69,300,000

9

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

10

 3,885,000

 38,850,000

3,885,000

42,735,000

10

Tủ y tế treo tường

Việt nam

10

 1,155,000

 11,550,000

1,155,000

12,705,000

11

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

10

 2,520,000

 25,200,000

2,520,000

27,720,000

12

Quạt thông gió

Việt nam

20

 1,354,500

 27,090,000

2,709,000

29,799,000

13

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

10

 4,935,000

 49,350,000

4,935,000

54,285,000

14

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

10

11,550,000

 115,500,000

11,550,000

127,050,000

IV

PHÒNG THÌ NGHIỆM SINH HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên môn sinh học

Việt nam

10

 5,775,000

 57,750,000

5,775,000

63,525,000

2

Ghế giáo viên

Việt nam

20

 336,000

 6,720,000

672,000

7,392,000

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ

Việt nam

100

 6,877,500

 687,750,000

68,775,000

756,525,000

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

400

 299,250

 119,700,000

11,970,000

131,670,000

5

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

10

 6,195,000

 61,950,000

3,097,500

65,047,500

6

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

10

 3,255,000

 32,550,000

3,255,000

35,805,000

7

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

10

 3,885,000

 38,850,000

3,885,000

42,735,000

8

Tủ y tế treo tường

Việt nam

10

 1,155,000

 11,550,000

1,155,000

12,705,000

9

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

10

 2,520,000

 25,200,000

2,520,000

27,720,000

10

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

10

 4,935,000

 49,350,000

4,935,000

54,285,000

11

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

10

11,550,000

 115,500,000

11,550,000

127,050,000

TỔNG

 

 

 

10,712,866,500

^
TOP