Thông báo KQLCNT: Gói thầu 2.NCB17/02 - Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 5 - 18 trường

Tên bên mời thầu: BQL Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

Địa chỉ: 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: duanthpt2@gmail.com

Tên gói thầu: Cung cấp đồ gỗ cho các trường xây mới đợt 5 – 18 trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước

Giá gói thầu: 10.814.354.100 VND

Giá trúng thầu:  9.875.739.000 VND

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát

Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

- Công ty TNHH SX TM Minh Tường Phát

- Công ty Cổ phần Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Biển Đông

- Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hải Hà

- Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Quyết định phê duyệt: Số 1293/QĐ-QLCDA ngày 25/12/2017 của Ban quản lý các Dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Tên hàng hóa

Xuất xứ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế VAT

Tổng giá cho từng hạng mục

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

PHÒNG HỌC

 

 

 

1

Bàn học sinh 2 chỗ ngồi

Việt nam

2580

 862,110

 2,224,243,800

 222,424,380

 2,446,668,180

2

Ghế học sinh

Việt nam

5160

 383,160

 1,977,105,600

 197,710,560

 2,174,816,160

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

+ Bỉ

129

 4,026,054

 519,360,927

 51,936,093

 571,297,020

4

Bàn giáo viên

Việt nam

129

 1,836,294

 236,881,965

 23,688,196

 260,570,161

5

Ghế giáo viên

Việt nam

129

 346,760

 44,732,014

 4,473,201

 49,205,216

II

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

13

 3,196,512

 41,554,660

 4,155,466

 45,710,126

2

Ghế giáo viên

Việt nam

26

 346,760

 9,015,755

 901,575

 9,917,330

3

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

+ Bỉ

13

 3,576,799

 46,498,382

 4,649,838

 51,148,220

4

Bàn thí nghiệm vật lý học sinh 2 chỗ

Việt nam

260

 2,720,436

 707,313,360

 70,731,336

 778,044,696

5

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

520

 272,044

 141,462,672

 14,146,267

 155,608,939

6

Tủ điều khiển trung tâm

Việt nam

13

 8,378,751

 108,923,767

 10,892,377

 119,816,144

7

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên vật lý

Việt nam

13

 2,040,327

 26,524,251

 2,652,425

 29,176,676

8

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

26

 3,440,777

 89,460,197

 8,946,020

 98,406,216

9

Tủ y tế treo tường

Việt nam

13

 1,196,417

 15,553,422

 1,555,342

 17,108,765

10

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

13

 2,393,792

 31,119,297

 3,111,930

 34,231,227

11

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

13

 3,740,600

 48,627,794

 4,862,779

 53,490,573

12

Chậu rửa bằng compozit và vòi nước

Việt nam

26

 2,244,360

 58,353,352

 5,835,335

 64,188,687

13

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm vật lý

Việt nam

13

11,969,918

 155,608,939

 15,560,894

 171,169,833

III

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên hóa học

Việt nam

13

 3,740,600

 48,627,794

 4,862,779

 53,490,573

2

Ghế giáo viên

Việt nam

26

 346,760

 9,015,755

 901,575

 9,917,330

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ ngồi

Việt nam

130

 5,419,798

 704,573,766

 70,457,377

 775,031,143

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

520

 272,044

 141,462,672

 14,146,267

 155,608,939

5

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

+ Bỉ

13

 3,576,799

 46,498,382

 4,649,838

 51,148,220

6

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

13

 2,516,403

 32,713,243

 3,271,324

 35,984,567

7

Tủ đựng hóa chất

Việt nam

13

 7,481,199

 97,255,587

 9,725,559

 106,981,146

8

Chậu rửa bằng composite và vòi nước

Việt nam

26

 2,244,360

 58,353,352

 5,835,335

 64,188,687

9

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

13

 3,440,777

 44,730,098

 4,473,010

 49,203,108

10

Tủ y tế treo tường

Việt nam

13

 1,196,417

 15,553,422

 1,555,342

 17,108,765

11

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

13

 2,393,792

 31,119,297

 3,111,930

 34,231,227

12

Quạt thông gió

Việt nam

26

 597,730

 15,540,970

 1,554,097

 17,095,067

13

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

13

 3,740,600

 48,627,794

 4,862,779

 53,490,573

14

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

13

10,473,679

 136,157,822

 13,615,782

 149,773,604

IV

PHÒNG THÌ NGHIỆM SINH HỌC 

 

 

 

1

Bàn thí nghiệm giáo viên môn sinh học

Việt nam

11

 3,740,600

 41,146,595

 4,114,659

 45,261,254

2

Ghế giáo viên

Việt nam

22

 346,760

 7,628,716

 762,872

 8,391,587

3

Bàn thí nghiệm học sinh 4 chỗ

Việt nam

110

 5,419,798

 596,177,802

 59,617,780

 655,795,582

4

Ghế thí nghiệm học sinh

Việt nam

440

 272,044

 119,699,184

 11,969,918

 131,669,102

5

Bàn chuẩn bị thí nghiệm giáo viên

Việt nam

11

 3,576,799

 39,344,785

 3,934,478

 43,279,263

6

Bảng chống lóa chống xước Ceramic

Việt nam

+ Bỉ

11

 2,516,403

 27,680,436

 2,768,044

 30,448,480

7

Tủ thiết bị dạy học

Việt nam

11

 3,440,777

 37,848,545

 3,784,854

 41,633,399

8

Tủ y tế treo tường

Việt nam

11

 1,196,417

 13,160,588

 1,316,059

 14,476,647

9

Xe đẩy phòng thí nghiệm

Việt nam

11

 2,393,792

 26,331,713

 2,633,171

 28,964,884

10

Giá sắt để thiết bị

Việt nam

11

 3,740,600

 41,146,595

 4,114,659

 45,261,254

11

Phụ kiện điện cho phòng thí nghiệm

Việt nam

11

10,473,679

 115,210,465

 11,521,046

 126,731,511

TỔNG

 

 

 

9,875,739,000

^
TOP