Thông báo mời thầu: Gói thầu 5.Sh17/03 - Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học theo hướng phát triển năng lực khối 12

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

A. Thông tin rút gọn:

 • Tên gói thầu: Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học theo hướng phát triển năng lực khối 12.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 65.000 USD (tương đương 1.472.250.000 VND)

- Nội dung chính của gói thầu: 

 • Bộ tài liệu (gồm 01 tài liệu chung và 08 tài liệu của các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) được biên soạn phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT về phát triển chương trình giáo dục nhà trường; thiết kế bài học và tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh trong lớp và tự học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; nâng cao năng lực giáo viên để chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 • Tên dự án: Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2
 • Nguồn vốn: ADB + ngân sách trung ương
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 9 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2017
 • Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Đấu thầu, Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, số 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

       - Điện thoại/Fax: (84-4)37836101 - (84-4)37836102 (máy lẻ 321, 322) / (84-4)3783 3030

 • Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí 
 • Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu
 • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2017
 • Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 27 tháng 9 năm 2017  

 

       B.Thông tin chi tiết:

      DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2

Vốn vay ADB: Loan No.2929 VIE (SF)

Tên gói thầu: Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học theo hướng phát triển năng lực khối 12.

Số hiệu gói thầu: 5.Sh17/03​

1.    Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á  để chi trả chi phí cho Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho  gói thầu nêu trên.

2.    Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu nêu trên.

3.    Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua hình thức Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á: Hướng dẫn mua sắm đấu thầu, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.    Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

 • Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh có ít nhất 03 công trình nghiên cứu hoặc 02 hợp đồng (kèm theo biên bản thanh lý nghiệm thu sản phẩm) liên quan đến tài liệu và biên soạn tài liệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 5 năm gần đây;
 • Nhà thầu phải chứng minh có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực biên soạn, biên tập, chế bản tài liệu, giáo trình phục vụ việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;
 • Nhà thầu phải có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có chuyên môn sâu về môn học sẽ tham gia biên soạn, đã tham gia vào công tác biên soạn tài liệu, giáo trình của ngành

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lí Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08h00 giờ đến 17h00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Có 01 Hồ sơ yêu cầu bằng Tiếng Việt. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể được nhận miễn phí bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn xin cấp hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

Hồ sơ yêu cầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: chuyển phát nhanh đối với địa chỉ trong nước. Dự án sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ yêu cầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ đề xuất phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 14h00 ngày 27/9/2017. Hồ sơ đề xuất nộp muộn sẽ bị loại..  

8. Địa chỉ liên hệ:

Người nhận:                Ông Nguyễn Hồng Hải

Chức vụ:                     Giám đốc Dự án

Cơ quan:                     Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ:                        112 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

ĐT:                             +84 (024) 37836101/02/03 ext. 321, 322

Fax:                            +84 (024) 7833030

E-mail:                         duanthpt2@gmail.com

^
TOP