Thông báo mời thầu: Gói thầu 2.ICB17/01 - Cung cấp thiết bị cho các trường xây mới (đợt 1 - 33 trường)

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

A. Thông tin rút gọn:

 • Tên gói thầu: 2.a.2: Phát triển cơ sở vật chất cho các trường THPT tại các huyện khó khăn – Cung cấp thiết bị cho các trường xây mới (Đợt 1: 33 trường tại các tỉnh miền Bắc)

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 1.650.000 USD

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị hỗ trợ dạy học cho các trường có phòng học xây mới gồm thiết bị cho phòng tin học và thư viện (máy tính, máy in,...), thiết bị giảng dạy, thiết bị nghe nhìn (máy chiếu, thiết bị âm thanh, camera,...), thiết bị văn phòng (máy photocopy, máy fax,..))

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 • Tên dự án: Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2
 • Nguồn vốn: Vốn ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng Trung ương
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 15/09/2017  đến trước 9h30 sáng ngày 30/10/2017 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Đấu thầu, Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, số 112 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

       - Điện thoại/Fax: (84-4)37836101 - (84-4)37836102 (máy lẻ 321, 322) / (84-4)3783 3030

 • Giá bán 01 bộ HSMT: 3.400.000 VND
 • Bảo đảm dự thầu: 25.000 USD hoặc 569.000.000 VND

       - Hình thức bảo đảm: bảo đảm dự thầu của ngân hàng, thư tín dụng không hủy ngang hoặc séc.

 • Thời điểm đóng thầu: 09h30’ sáng, ngày 30/10/2017
 • Thời điểm mở thầu: 10h00’ sáng, ngày 30/10/2017

 

       B.Thông tin chi tiết:

      DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2

 • Ngày: 15/9/2017
 • Số hiệu và tên khoản vay: 2929-VIE (SF) – Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2
 • Số hiệu và tên hợp đồng: 2.a.2: Phát triển cơ sở vật chất cho các trường THPT tại các huyện khó khăn – Cung cấp thiết bị cho các trường xây mới (Đợt 1: 33 trường tại các tỉnh miền Bắc)
 • Hạn nộp Hồ sơ dự thầu: 9h30 sáng ngày 30/10/2017 (giờ Việt Nam)

1.  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận một khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để tài trợ chi phí thực hiện Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2 (Dự án). Một phần của khoản vay sẽ được dùng để thanh toán cho các gói thầu nêu trên. Hồ sơ mời thầu mở công khai cho tất cả nhà thầu thuộc các quốc gia hợp lệ của ADB.

2.  Ban Quản lý Dự án trung ương- Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các nhà thầu hợp lệ tham gia gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường xây mới thuộc Dự án (đợt 1 – 33 trường tại các tỉnh miền Bắc).

Gói thầu bao gồm: Cung cấp thiết bị hỗ trợ dạy học cho các trường có phòng học xây mới gồm: (i) Thiết bị cho phòng tin học và thư viện (máy tính, máy in,...); (ii) Thiết bị giảng dạy, thiết bị nghe nhìn (máy chiếu, thiết bị âm thanh, camera,...); (iii) Thiết bị văn phòng (máy photocopy, máy fax,..).

Yêu cầu và thông số kĩ thuật chi tiết được nêu cụ thể trong Hồ sơ mời thầu.

3.  Nhà thầu quan tâm cần có kinh nghiệm và năng lực cụ thể như sau:

 • Kinh nghiệm hợp đồng: Đã hoàn thành với vai trò là nhà thầu chính trong vòng 5 năm gần đây ít nhất 3 hợp đồng trị giá 1.320.000 USD tương tự về quy mô, bản chất và độ phức tạp như nêu tại lịch biểu cung ứng;
 • Quy mô hoạt động: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 10 triệu USD . Trong trường hợp liên danh, một thành viên liên danh phải đáp ứng 40% giá trị yêu cầu, từng thành viên liên danh phải đáp ứng 25% giá trị yêu cầu.
 • Nguồn vốn:  Có đủ tài sản lưu động, tín dụng, và các nguồn tài chính khác đạt  1.650.000 USD. Trong trường hợp liên danh, một thành viên liên danh phải đáp ứng 40% giá trị yêu cầu, từng thành viên liên danh phải đáp ứng 25% giá trị yêu cầu.

4.  Hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) sẽ được áp dụng dựa trên phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ của ADB và công khai đối với tất cả các nhà thầu thuộc các nước thành viên hợp lệ của ADB nêu trong Hồ sơ mời thầu.

5.  Nhà thầu hợp lệ quan tâm có thể lấy thông tin và mua Hồ sơ mời thầu từ Dự án tại địa chỉ nêu bên dưới (từ 8h00 đến 17h00; từ thứ Hai đến thứ Sáu).

6.  Hồ sơ mời thầu được phát hành bằng Tiếng Anh. Khi mua, nhà thầu hợp lệ quan tâm cần nộp giấy giới thiệu đến địa chỉ nêu bên dưới cùng một khoản phí không hoàn lại là  3.400.000 VND (hoặc 150 USD)/hồ sơ. Nhà thầu có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến:

Tên tài khoản: Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2

Số tài khoản ngoại tệ: 1300201228935

Số tài khoản VND: 1300201228912

SWIFT Code. VBAAVNVX403

Tên và địa chỉ ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Thăng Long, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, Việt Nam

Ngân hàng trung gian

Tên ngân hàng: Citibank N.A

Tài khoản ngân hàng của bên thụ hưởng: 36110148

SWIFT Code: CITIUS33

Hồ sơ mời thầu có thể được gửi qua dịch vụ chuyển phát hoặc thư điện tử. Dự án không chịu trách nhiệm khi Hồ sơ bị thất lạc hoặc đến muộn.

7.  Hồ sơ dự thầu nộp tại Tầng 2, Phòng họp theo địa chỉ bên dưới trước 9h30 sáng ngày 30/10/2017 (giờ Việt Nam). Tất cả Hồ sơ dự thầu phải nộp kèm 1 Bảo lãnh dự thầu với giá trị đã nêu trên Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị trả lại. Các Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự có mặt của đại diện các nhà thầu tại địa chỉ nêu bên dưới vào lúc 10h00 sáng ngày 30/10/2017.

8.  Dự án sẽ không chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến quá trình chuẩn bị và nộp Hồ sơ mời thầu của nhà thầu.

Địa chỉ phát hành, nộp và mở Hồ sơ dự thầu

Dự án phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai đoạn 2

Khoản vay số 2929 – VIE (SF)

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Dự án

Địa chỉ: Số 112 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (04) 37836101/02/03 máy lẻ 321, 322

Fax: +84 (04) 7833030

E-mail: duanthpt2@gmail.com

 

^
TOP