Hoạt động của chuyên gia tư vấn: Họp thảo luận về một số vấn đề liên quan đến hợp tác công - tư trong giáo dục THPT

Thời gian: 27/7/2017.

Địa điểm: Phòng họp - Dự án SEP 2.

Thành phần dự họp: 15 đại biểu tham dự là đại diện Vụ KHTC - Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương, một số trường THPT và chuyên gia về giáo dục.

Thông tin chi tiết: Sau khi nghe Chuyên gia quốc tế và trong nước về hợp tác công – tư (PPP) trong giáo dục THPT, các đại biểu đã cùng thảo luận 3 nhóm vấn đề chính:

- Tính hiệu quả của mô hình PPP trong giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam;

- Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai PPP trong giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam;

- Các thành tố ưu tiên của mô hình PPP trong giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam.

Sau buổi thảo luận, nhóm chuyên gia về PPP của Dự án đã thu được những kết quả quan trọng để hoàn thiện đề xuất về mô hình hợp tác công - tư trong giáo dục THPT ở Việt Nam.

Một số hình ảnh:

^
TOP