Bồi dưỡng về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội

Bồi dưỡng về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội

Thời gian: Tháng 3-4/2016

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho  1.288 CBQL và giáo viên THPT tại Hà Giang, Hà Nội, TP.HCM và Đăk Lăk.

 Nội dung tập huấn:

+ Các đặc điểm tâm lý vị thành niên và những chuẩn mực hành vi trong quan hệ nhà trường, xã hội;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng sống trong trường học;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng sống trong gia đình và xã hội;

+ Kiến thức và phương pháp giảng dạy kỹ năng ứng phó, phòng chống các vấn đề xã hội hiện nay;

+ Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội trong trường phổ thông.

Một số hình ảnh:

^
TOP