Tập huấn CBQL và giáo viên THPT lớp 10,11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Thời gian: Tháng 5/2017

Địa điểm: Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk.

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho  1.769 giáo viên khối 10,11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo quy trình chuẩn hóa; nâng cao năng lực cho giáo viên về việc tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Một số hình ảnh:

^
TOP