Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm 2016, 2017

Thời gian: Tháng 3/2016 và tháng 3/2017

Địa điểm:

Năm 2016: Miền Bắc tổ chức tại Hải Phòng, miền Nam tổ chức tại Đồng Nai;

Năm 2017: Miền Bắc tổ chức tại Phú Thọ, miền Nam tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông tin chi tiết:

Đây là hoạt động được Bộ GDĐT tổ chức hàng năm, với sự tham gia của học sinh THCS và THPT trên cả nước nhằm:

1) Khuyễn khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

2) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế;

3) Tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, đơn vị doanh nghiệp trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh và khuyến khích các đơn vị này tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.

^
TOP