Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THPT về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thời gian: Tháng 10-11/2015

Địa điểm: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Đăk Lăk, Đà Lạt

Thông tin chi tiết: Khóa học tổ chức cho 2.486 Cán bộ quản lý, giáo viên THPT về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh  theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các trường THPT. 

^
TOP