3-d-2: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý giáo dục

Thời gian: Tháng 1/2015

 

Địa điểm: Học viện QLGD

 

Thông tin chi tiết: Dự án Sep2 đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy trực tuyến cho 70 giảng viên của một số cơ sở đào tạo cán bộ quản lý giáo dục. Lớp 1 là khóa bồi dưỡng cơ bản trong 2 ngày. Lớp 2 là khóa bồi dưỡng nâng cao trong 7 ngày (bao gồm học lý thuyết và thực hành, tạo sản phẩm). Sau khóa học các giảng viên nắm được các kiến thức cơ bản về giảng dạy trực tuyến, đồng thời có thể tự xây dựng bài giảng trực tuyến.

^
TOP