3-a-3: Đào tạo ngắn hạn nước ngoài về tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục ở trường THPT

Thời gian: Từ ngày 25/2 đến 10/3/2017

 

Địa điểm: Hoa Kỳ

 

Thông tin chi tiết: Dự án Sep2 đã tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở Hoa Kỳ cho 15 cán bộ quản lý trường THPT và giảng viên về quản lý giáo dục trong 14 ngày. Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục của Hoa Kỳ, đặc biệt học hỏi những điểm mạnh trong việc tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường THPT.

 

Một số hình ảnh:

^
TOP