3-a-1: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trường THPT và TT GDTX về đổi mới giáo dục

Thời gian: Từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015

 

Địa điểm: 13 đợt tại các tỉnh: Hải Phòng (02 đợt), Hà Nội (03 đợt), Hồ Chí Minh (03 đợt), Nghệ An (01 đợt), Cần Thơ (02 đợt), Đà Nẵng (03 đợt)

 

Thông tin chi tiết: Dự án Sep2 đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho 3.829 cán bộ quản lý trường THPT và TT GDTX về các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong 2 ngày. Khóa bồi dưỡng đã cung cấp những vấn đề chung về đổi mới giáo dục và một số vấn đề cụ thể trong việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa GDPT; đổi mới quản lý chất lượng giáo dục; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD… Khóa học đã cập nhật các kiến thức kịp thời cho các CBQLGD về đổi mới giáo dục.

^
TOP