1-f-4: Đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài cho giảng viên 06 trung tâm phát triển năng lực sư phạm của trường đại học/khoa sư phạm thụ hưởng

Thời gian: Từ ngày 21/9-02/10/2015

 

Địa điểm: Trường Đại học Tổng hợp Potsdam – CHLB Đức

 

Thông tin chi tiết: Dự án Sep2 đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài cho 15 giảng viên, cán bộ của 06 trung tâm phát triển năng lực sư phạm của trường đại học/khoa sư phạm thụ hưởng Dự án trong 14 ngày. Khóa học đã cung cấp những kiến thức cơ bản về nền giáo dục của CHLB Đức, đặc biệt quá trình xây dựng và phát triển trung tâm đào tạo giáo viên của Trường Đại học Tổng hợp Potsdam, Trường Đại học Tổng hợp Kĩ thuật Berlin, Trường Đại học Tự do Berlin. Đồng thời học viên được tìm hiểu trực tiếp về các hoạt động đào tạo giáo viên ở trường đại học và trường THPT. Khóa bồi dưỡng được các học viên đánh giá là cần thiết, đúng đối tượng và có hiệu quả

 

Một số hình ảnh:

^
TOP