1-e-3: Bồi dưỡng nâng cao năng lực Nghe – nói tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh cấp THPT

Thời gian: Từ tháng 4/2016 đến hết tháng 10/2016

 

Địa điểm: Trực tiếp tại Hà Nội – Đà Nẵng – Hồ Chí Minh

 

Thông tin chi tiết: Dự án Sep2 đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực Nghe – nói tiếng Anh cho 1.432 giáo viên tiếng Anh cấp THPT trong 5 ngày bồi dưỡng trực tiếp. Sau đó học viên tự học có hướng dẫn trực tuyến từ 2 – 5 tháng. Khóa học trực tuyến được cung cấp phù hợp với kết quả kiểm tra trình độ đầu vào của học viên. Có 1.418 học viên hoàn thành cả 2 giai đoạn bồi dưỡng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Nhiều học viên đánh giá hài lòng với khóa học và mong muốn có nhiều khóa học tương tự được tổ chức.

Một số hình ảnh:

^
TOP