Gói thầu xây dựng cơ bản tại Trường THPT Ea Rôk (Huyện Ea Súp, tỉnh Đak Lak)

Địa điểm: Trường THPT Ea Rôk (Huyện Ea Súp, tỉnh Đak Lak)

 

Nội dung:

  • - Xây dựng 06 phòng học và 02 phòng học bộ môn
  • - Giá trị hợp đồng: 5,389 tỷ (trong đó vốn ADB: 4,899 tỷ)
  • - Ngày khởi công: 15-12-2014
  • - Ngày hoàn thành: 12-8-2015 

 

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh:

^
TOP