Gói thầu xây dựng cơ bản tại Trường THPT Đăk Choong (Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum)

Địa điểm: Trường THPT Đăk Choong (Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum)

 

Nội dung:

  • - Xây dựng 10 phòng học và 4 phòng học bộ môn
  • - Giá trị hợp đồng: 8,444 tỷ (trong đó vốn ADB: 7,676 tỷ)
  • - Ngày khởi công: 24-4-2015
  • - Ngày hoàn thành: 8-01-2016 (hoàn thành trước thời hạn 16 ngày)

 

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh:

^
TOP