Gói thầu xây dựng cơ bản tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

 

Nội dung:

  • - Xây dựng 02 phòng học và 03 phòng học bộ môn
  • - Giá trị hợp đồng: 2,966 tỷ (trong đó vốn ADB: 2,696 tỷ)
  • - Ngày khởi công: 29-12-2014
  • - Ngày hoàn thành: 22-6-2015 (hoàn thành trước thời hạn 16 ngày)

 

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh:

^
TOP