Gói thầu xây dựng cơ bản tại Trường THPT Trung Đồng (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

Địa điểm: Trường THPT Trung Đồng (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

 

Nội dung:

  • Xây dựng 15 phòng học và 3 phòng học bộ môn
  • Giá trị hợp đồng: 11,050 tỷ trong đó vốn ADB: 10,045 tỷ
  • Ngày khởi công: 07-01-2015
  • Ngày hoàn thành: 10-11-2015 (Hoàn thành trước thời hạn 58 ngày)

 

Một số hình ảnh:

 

Một số hình ảnh:

^
TOP