SỨ MỆNH SEP2

Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lí cấp trung học phổ thông để tạo sự chuyển biến về chất lượng giáo dục

VĂN HÓA SEP2

  • Chuyên nghiệp
  • Chân thành​
  • Chia sẻ

logo Bộ giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và đào tạo

Liên hệ

Dự án phát triển giáo dục THPT
giai đoạn 2

  • Số 112 phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội
  • 04.3783.6101
  • sep2.dtbd@gmail.com
See More
^
TOP